Tartu Ülikool
Füüsika Instituut
Biofüüsika Laboratoorium
Laborist
Inimesed
Teadus
Publikatsioonid
Seminar
Tudengile
Biofüüsika Laboratoorium >> Teadus >> Biomolekulide selektiivspektroskoopia
 

Biomolekulide selektiivspektroskoopia

Kitsajooneliste laserite kasutamisel põhinevad tahkiste selektiivspektroskoopia meetodid (neid on mitmeid) võimaldavad üle saada spektrite nn mittehomogeensest laienemisest, mis pahatihti struktuursema ja seega informatiivsema homogeense spektri enda alla matab (vt juuresolev joonist) . Selektriivspektritest tuletatakse homogeensete spektrite tegelik kuju, uuritakse elektron-foonon ja vibroonseid vastastikmõjusid ning energiasiirete teid ja kiirusi. Meie laboris rakendatakse neid meetodeid eelkõige bioloogilist tähtsust omavate molekulide (nt klorofüll) ja/või molekulaarkomplekside (nt taimede ja bakterite antennivalgud) spektrite uurimiseks. Meil on teeneid diferentsiaalse fluorestsentsikitsenemise efekti väljaarendamisel arvestatavaks spektroskoopiameetodiks. Täienduseks vt siit (Biomolekulide selektiivspektroskoopia).

Mittehomogeenselt laienenud kloriini molekuli neeldumisspekter 1-propanooli tahkes lahuses (sinine), rida kitsaid sälke nn augusälkamise spektris (roheline), mis on resonantsis kiiritava laserijoonega ja üks nn 632 nm peal ergastatud diferentsiaalne fluorestsentsikitsenemise spekter (punane).