Tartu Ülikool
Füüsika Instituut
Biofüüsika Laboratoorium
Laborist
Inimesed
Teadus
Publikatsioonid
Seminar
Tudengile
Biofüüsika Laboratoorium >> Teadus >> Fotosünteesi molekulaarprotsessid
 

Fotosünteesi ülikiired molekulaarprotsessid

Uuritakse esmaste fotoergastuste olemust, fotosünteetilise valgushaarde eksiton ja eksiton-polaronmehhanisme, elektroni primaarsiiret ning selle dünaamikat. Populaarset ülevaadet antenniergastuste eksiton-polaroniseloomu kohta võib lugeda siit (Ergastuste eksiton-polaron iseloom), ülevaadet spetsialistidele aga siit (Photosynthesis in Silico).

Neeldumise diferentsiaalspektrite ülikiire dünaamika fotosünteetiliste purpurbakterite LH2 valgustkoguvas antennikompleksis temperatuuril 4.2 K.